RIPPLE

Prostor je důležitý!

Artemide se opět spojilo se studiem BIG a vznikl další krásný projekt svítidla a systému Ripple!


Silná myšlenka interakce s prostorem a zvukem, kombinuje technologické inovace s inteligencí celého systému a převádí jej do něčeho výjimečného.


Akustický komfort!


Holý strukturální prstenec svítidla umožňuje vložení modulů pohlcujících zvuk v prostoru a co nejširší možné využití. Vzájemná poloha prvků pohlcujících zvuk je stejně důležitá jako jejich počet.


Akustický komfort je psychofyzický stav pohody, ve kterém se ocitáme, když jsme obklopeni zvukem kolem nás. Akustická kvalita místa je určována dobou dozvuku, prostorem, vlastnostmi pohlcujícími zvuk, odrazivými a distribučními povrchy.


#design BIG - Bjarke Ingels Group


Svítidlo bude dostupné v polovině roku 2020